MEESTERS IN
KENNISKAPITAAL

NUMIQ helpt organisaties bij het ontginnen, waarderen en
exploiteren van hun 87% aan verborgen kapitaal

In 1975 bestond 17% van de bedrijfswaarde uit immateriële bezittingen. Door kennis en informatie is dat in 2015 gegroeid naar 87%; Het is overal, vormt de motor van ieder bedrijf en maakt haar uniek.

Toch hebben bedrijven deze enorme hoeveelheid aan waardevolle ‘assets’ nog nauwelijks zichtbaar gemaakt, of is het begraven onder goodwill.

Dat levert enorm veel verborgen kapitaal en flinke risico’s op.

NUMIQ helpt organisaties de waarde van dit kapitaal te benutten en risico’s te beperken.

VERBORGEN WAARDE:
  • vergroot uw concurrentiepositie, inkomsten
  • verbeter marges, marktaandeel, balanspositie
  • benut ondergewaardeerde assets
  • vergroot het ROI voor aandeelhouders, investeerders
VERBORGEN RISICO’S:
  • diefstal of lekken van cruciale assets
  • onbedoeld inbreuk maken op rechten van 3-en
  • wegvloeien van kennis en kunde
  • overgewaardeerde of verborgen activa

Waarde en kapitaal verborgen in 130+ items.

Intellectuele Eigendomsrechten

Handelsnamen, domeinnamen, octrooien, merkrechten, auteursrechten, databaserechten, zaai- en kweekrechten, handelsgeheimen,..

Juridisch

Licenties, franchise, vergunningen, aanbestedingen, concessies, concurrentie- en relatiebedingen, leveringsvoorwaarden, samenwerkingen, distributie, NDA’s, SLA,…

Techniek en ICT

Programmatuur, blauwdrukken, databases, API’s, ontwerptechnieken, documentatie, formules, algoritmen, testprocedures, toegang tot externe informatie,…

Merk en reputatie

Logo, sociale netwerken, marketingconcept, credo’s, slogans, klantretentie, reputatie, vertrouwen, service, reclamemateriaal,..

Organisatorisch

Know-how, R&D en innovatiecultuur, kennisdeling, trainingen, sleutelpersoneel, kritische bedrijfsprocessen, handboeken, kwaliteit van producten en diensten.

Artistiek en sport

Toneelstukken, opera’s, boeken en literatuur, tijdschriften, muziek, films, televisieformats, reclamejingles, aangekochte voetballers, foto’s, composities, songteksten,…

ERVARING, KENNIS EN EEN AANPAK DIE WAARDE TOEVOEGT
Van verborgen kapitaal naar immaterieel vastgoed!

NUMIQ ondersteunt management teams, bestuurders, eigenaren, curatoren en investeerders, bij het (1) identificeren, (2) waarderen, (3) exploiteren en (4) managen van deze 87% aan cruciale bezittingen. NUMIQ is onafhankelijk en heeft een pragmatische en multidisciplinaire aanpak.

Bij NUMIQ zelf is ruimschoots kennis en ervaring aanwezig op het gebied van innovatie, waarderingen, strategisch advies en juridisch advies.

Daarnaast zoekt NUMIQ de samenwerking met accountants, fiscalisten en juristen (van haar opdrachtgevers) voor het beste resultaat.

Contact

Onze Oplossingen.

Identificeren

Ga op zoek naar het verborgen kapitaal in uw organisatie en ontdek hoe ze samen met andere ‘intangible assets’ het meest waardevolle bezit van het bedrijf vormen.

Valideren + Waarderen

Kenniskapitaal is de belangrijkste productiefactor en vertegenwoordigt 87% van de waarde van een bedrijf. Door de waarde ervan te bepalen is het effectiever in te zetten.

Activeren

NUMIQ ondersteunt organisaties bij het verankeren van het kenniskapitaal: juridisch, bewustzijn en processen. Zodat ze het zo optimaal mogelijk kunnen inzetten.

'Kenniskapitaal wordt een cruciale productiefactor.'- Minister van Economische Zaken, in 1999
'Gezien de huidige registratie van immateriële vaste activa zijn er geen aanwijsbare redenen waarom kenniskapitaal zou moeten worden uitgesloten van activering.'- CBS, Kennis en Economie, in 2005
'De balans met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het vermogen en zijn samenstelling in actief- en passiefposten op het einde van het boekjaar weer.'- Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Artikel 361 lid 1, in 2017

Neem Contact op.

NUMIQ is gevestigd aan de Statenlaan 65 (6828 WC) in Arnhem. We zijn telefonisch bereikbaar op 026 – 3214607 tussen 09:00 en 17:30 uur. Ons e-mailadres is info@numiq.nl. Of gebruik voor het gemak onderstaande contactbuttons.