MEESTERS IN
KENNISKAPITAAL

Onze missie is om zoveel mogelijk verborgen kapitaal
bij onze klanten zichtbaar te maken

Achtergrond

Uit onderzoek (Ocean Tomo 2015, E&Y 2014, GIFT 2017) blijkt dat in 1975 17% van de bedrijfswaarde uit immateriële bezittingen bestond en dat het in 2015 is gegroeid naar 87%; Het is overal, vormt de motor van ieder bedrijf en maakt haar uniek.

Toch hebben bedrijven deze enorme hoeveelheid aan waardevolle ‘assets’ nog nauwelijks zichtbaar gemaakt, of is het begraven onder goodwill.

Dat levert enorm veel verborgen waarde,  aanzienlijke verscholen risico’s op. NUMIQ ondersteunt management teams, bestuurders, eigenaren, curatoren en investeerders, bij het (1) identificeren, (2) waarderen, (3) exploiteren en (4) managen van deze 87% aan verborgen kapitaal.

aandeel zichtbaar kapitaal vs. bedrijfswaarde13%
Aandeel verborgen kapitaal 87%

Missie en visie

MISSIE

De missie van NUMIQ [nu’miek] is om zoveel mogelijk verborgen kenniskapitaal zichtbaar te maken bij bedrijven. En door bedrijven te helpen grip te krijgen op hun kenniskapitaal, daarmee meer economisch voordeel uit kenniskapitaal te halen en tegelijkertijd risico’s te beperken.

VISIE: INFONOMICS

De visie van NUMIQ is dat kennis en informatie de afgelopen jaren cruciale productiefactoren zijn geworden, zelfs DE bepalende bezittingen zijn geworden voor de waardering, risicobeheersing, continuïteit en groei van een organisatie.

Daarnaast omarmt NUMIQ de internationaal erkende visie dat het daarbij niet alleen gaat om de ‘reguliere’ juridische assets zoals octrooien, merken, handelsnamen en contracten. Het omvat meer dan 130 verschillende items, verdeeld over 9 domeinen.

Tot slot heeft NUMIQ als visie dat vanwege hun unieke, atypische eigenschappen het waarderen en ‘activeren’ van kennis en informatie niet ultieme doel is.

87
procent aan verborgen kapitaal
130+
verschillende assets
700
miljard USD aan verborgen kapitaal wereldwijd
700000
kennisintensieve bedrijven in Nederland

AANPAK: onafhankelijk, pragmatisch en multi-disciplinair

Friso de Jong

Oprichter NUMIQ

Friso de Jong is voormalig advocaat en IE/ICT adviseur met kennis en ervaring op het gebied van innovatie, waarderingen, strategisch advies en juridisch advies.

NUMIQ is onafhankelijk en heeft een pragmatische en multidisciplinaire aanpak. Voor tastbare resultaten rondom ‘ontastbare’ bezittingen.

Daarnaast werkt NUMIQ samen met accountants, fiscalisten en juristen -van haar klanten- voor het beste resultaat.

+ betere concurrentiepositie, meer inkomsten
+ betere marges, groter marktaandeel
+ verborgen kapitaal zichtbaar maken
+ ondergewaardeerde assets beter benutten
+ meer ROI voor aandeelhouders, investeerders
+ betere balanspositie
+ betere R&D en investeringsbeslissingen
+ beperk kosten en risico’s
+ effectiever Human Resource Management

Quote’s

Any CEO who cannot clearly articulate the intangible assets of his brand and understand its connection to customers, is in trouble.- Charlotte Beers – Ogilvy
The answer, of course, is intangibles. The things that have no price. Things that customers value way more more than it costs you to provide them.- Seth Godin – Management guru
How do we keep corporations grounded as intangible assets become their only real source of value?- Bloomberg
The music industry is a strange combination of having real and intangible assets: pop bands are brand names in themselves, and at a give stage in their careers their name alone can practically guarantee hit records.- Richard Branson – Virgin
Over hoeveel verborgen kapitaal beschikt uw organisatie?